"Ochrona przyrody poprzez poznawanie różnorodności biologicznej oraz stosowanie gospodarki cyrkulacyjnej " zadanie realizowane przez LOP w woj. pomorskim w 2017 roku

wersja kolor-01
Sprawozdanie z realizacji zadania "Ochrona przyrody poprzez poznawanie różnorodności biologicznej oraz stosowanie gospodarki cyrkulacyjnej" zadanie realizowane przez Ligę Ochrony Przyrody w województwie pomorskim w 2017 roku dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/9/49/2017


 W ramach projektu zorganizowano:

I. Cykl zajęć i warsztatów „Poznaję, szanuję, chronię!" oraz znaczek LOP na nowy rok szkolny;

II. Organizacja i przeprowadzenie imprez plenerowych (Dzień Ziemi, Festyn Ekologiczny Kościerzyna 2017 oraz Festyn na Rynku Kościerskim);

III. XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej;

IV. Organizacja i przeprowadzenie konkursów i wystaw powiatowych i wojewódzkich ("Mój Las", "Przyroda w mieście", "Wystawa grzybów w powiecie kościerskim");

V. „Bioróżnorodność i ochrona przyrody w Gdańsku";

VI. Organizacja i przeprowadzenie 3 konferencji terenowych ("Bogactwo i ochrona przyrody na pomorzu 2017", "Konferencja wyjazdowa Kościerzyna 2017", "Konferencja terenowa do rezerwatu Mewia Łacha 2017");

VII. XII Kartuski Targ Produktów Ekologicznych;

VIII. Cykl Zajęć "Przyroda w mieście"

Pobierz szczegółowe sprawozdanie - kliknij tutaj

Organizatorzy zadania – Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku oraz Zarząd Oddziału Powiatowego LOP w Kościerzynie, Wejherowie i Gdańsku wraz ze wszystkimi beneficjentami projektu serdecznie dziękują władzom oraz pracownikom WFOŚiGW w Gdańsku za udzieloną pomoc finansową i merytoryczną podczas realizacji zadania.

W tym miejscu pragniemy również bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zadania „Ochrona przyrody poprzez poznawanie różnorodności biologicznej oraz stosowanie gospodarki cyrkulacyjnej realizowana przez Ligę Ochrony Przyrody w województwie pomorskim w 2017 r.", przede wszystkim Członkom naszego Stowarzyszenia, ale także Zarządowi Głównemu Ligi Ochrony Przyrody, pracownikom Nadleśnictw RDLP w Gdańsku, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, samorządom Powiatu Kościerskiego i Kartuskiego oraz wszystkim pozostałym Partnerom i Darczyńcom, bez pomocy których nie udałoby się całe przedsięwzięcie!

Zadanie „Ochrona przyrody poprzez poznawanie różnorodności biologicznej oraz stosowanie gospodarki cyrkulacyjnej realizowana przez Ligę Ochrony Przyrody w województwie pomorskim w 2017 r." organizowane jest w ramach zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b