Nowy znaczek LOP na rok szkolny 2017/2018

legitymacja 2017 18

Jest już nowa naklejka LOP na rok szkolny 2017/2018!

Tegoroczne hasło brzmi: "Nie płosz ptaków, chroń przyrodę".


Informacje o znaczku w artykuleNa naklejce moża zobaczyć zdjęcie Czajki zwyczajnej (vanellus vanellus) autorstwa Pana Adama Michalaka, przewodnika turystycznego i przyrodniczego. Serdecznie zapraszamy na stronę Pana Michała - Biuro Podróży Safari.

W tym roku chcemy poruszyć problem płoszenia ptaków. Ważne jest aby o ochronie ptaków uczyć już od najmłodszych lat i uświadomić dzieci i młodzież o właściwym zachowaniu w ich obecności. Przedstawiona na zdjęciu Czajka zwyczajna objęta jest w Polsce ścisłą ochroną. Występuje w całej Polsce z wyjątkiem gór i lasów, a zamieszkuje łąki i pastwiska oraz doliny zalewowe.

Naklejka wydana jest w ramach zdania pt.: Ochrona przyrody poprzez poznawanie różnorodności biologicznej oraz stosowanie gospodarki cyrkulacyjnej realizowana przez Ligę Ochrony Przyrody w województwie pomorskim w 2017 roku" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

WFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b