IV Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny w Bolszewie 2017

sejmik1
W dniu 27 kwietnia 2017 roku odbył się IV Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny pod Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Organizatorem imprezy jest Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie a także Nadleśnictwo Wejherowo, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, Liga Ochrony Przyrody oraz Urząd Gminy Wejherowo.

Sejmik składał się z dwóch części: prelekcyjnej i konkursowej. Otwarcia sejmiku dokonał dyrektor Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie pani Katarzyna Paczoska. Na sejmiku zaszczycili nas swoją obecnością pani Renata Ropela – dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, p. Piotr Karbownik – zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo, p. Wiesław Kujawski – dyrektor ds. eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, pan Krzysztof Sapieha – kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wejherowo, pani Wiktoria Rocławska – długoletni Prezes Zarządu Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Wejherowie, pani Jolanta Czeczótka z Ligi Ochrony Przyrody w Wejherowie, pani Izabela Pleskot i pani Katarzyna Gronek – przedstawiciele Nadleśnictwa Wejherowo, pani Marzena Zakonek i p. Katarzyna Netkowska z Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku, pani Katarzyna Borowiak z Akwarium Gdyńskiego, p. Anna Szpajer i p. Małgorzata Skrzypkowska – pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, p. dr Anna Remiszewska – Skwarek – technolog w Oczyszczalni Ścieków Dębogórze, p. dr Joanna Głowacka i p. Joanna Kreczko – Kurzawa – pracownicy Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni.

Po obejrzeniu występu artystycznego „Toaleta to nie śmietnik", przygotowanego pod kierunkiem opiekuna szkolnej grupy teatralnej p. Mai Falkiewicz, rozpoczęła się część konkursowa. W kategorii szkół gimnazjalnych zaproszenie przyjęło 5 szkół (łącznie 25 uczestników), a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 10 szkół (łącznie 32 uczestników).
W kategorii szkół gimnazjalnych komisja konkursowa wyłoniła 5 miejsc. Pierwsze miejsce zajęła Weronika Błaszkowska – uczennica Publicznego Gimnazjum nr 2 w Żukowie, drugie miejsce Krzysztof Melcer – uczeń Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie, trzecie miejsce – Patrycja Tomczak – uczennica Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie, czwarte miejsce – Julia Pawelec – uczennica Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie i piąte miejsce – Wiktor Zantowicz – uczeń z Gimnazjum nr 1 w Wejherowie.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych komisja konkursowa również wyłoniła 5 miejsc. Pierwsze miejsce zajął Marcin Borowicz – uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, drugie miejsce – Konrad Grych – uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, trzecie miejsce Adrian Engler – uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, czwarte miejsce – Krzysztof Klimiuk – uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, piąte miejsce – Mateusz Duszyński – uczeń III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

W trakcie prac komisji konkursowej uczniowie i goście mieli okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych „Pomiędzy magią a chemią – laboratorium alchemika", które przygotowały panie dr Joanna Głowacka i Joanna Kreczko – Kurzawa z Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni. Dodatkową atrakcją sejmiku była część prelekcyjna, podczas której wystąpienia przygotowały p. Katarzyna Borowiak (Bioróżnorodność Zatoki Puckiej), p. dr Anna Remiszewska – Skwarek (Technologia oczyszczania ścieków na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków DĘBOGÓRZE) oraz p. Małgorzata Skrzypkowska (Ujmowanie i uzdatnianie wody).

Dzięki hojności sponsorów udało się nagrodzić wysiłek wszystkich uczestników sejmiku. W tym roku głównymi sponsorami nagród było Nadleśnictwo Wejherowo, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni oraz Urząd Gminy Wejherowo. Oprócz nagród rzeczowych ufundowane zostały karty podarunkowe do sklepów sieci Saturn o wartości od 50 do 250 zł. Nagrody rzeczowe pozyskaliśmy również z Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki", Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku, Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku oraz Akwarium Gdyńskiego.

Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania na ręce fundatorów nagród, gdyż bez ich wsparcia nie moglibyśmy tak hojnie nagrodzić laureatów i pozostałych uczestników. Słowa podziękowań kierujemy również do wszystkich osób, których osobiste zaangażowanie przyczyniło się do sukcesu podjętego przez nas działania.


Dawid Kaczmarek

Prezes Oddziału
Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody

 

Galeria:

sejmik2 sejmik3

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b