"Chronię Gdańską Przyrodę - cykl zajęć praktycznych" realizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody w Mieście Gdańsk w 2017 roku

urzd miasta gdask
Sprawozdanie z realizacji zadania "Chronię Gdańską Przyrodę-cykl zajęć praktycznych" dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Gdańsk na podstawie umowy NR RWB-W/1724/WŚ/20/U-W.Bież/2017.

 

 

Zadanie "Chronię Gdańską Przyrodę - cykl zajęć praktycznych" zawierało następujące elementy:

1. Zajęcia edukacyjne "Młody Ornitolog"

2. Zajęcia terenowe na zielonych obszarach Gdańska dla dorosłych mieszkańców miasta - "Chronię Gdańską Przyrodę" oraz "Ptaki w moim najbliższym otoczeniu" 

3. Marsz na Orientację "Tropem Ptasim"

4. Festyn Proekologiczny 

 

Organizatorzy zadania – Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku wraz ze wszystkimi beneficjentami projektu serdecznie dziękują władzom oraz pracownikom Urzędu Miasta Gdańsk za udzieloną pomoc finansową i merytoryczną podczas realizacji zadania.

W tym miejscu pragniemy również bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zadania „Chronię Gdańską Przyrodę - cykl zajęć praktycznych".

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b