VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego 2014

Marta Krzemińska
Zachęcamy wszystkich przyrodników do pomocy w tej wielkiej akcji. W Polsce odbywa lęgi prawie ¼ światowej populacji bociana białego. Jest to bardzo duża liczba gniazd do skontrolowania (ok. 50.000). Bez pomocy przyrodników i miłośników przyrody nie będzie można policzyć wszystkich gniazd.

 

Bocian biały jest ważnym organizmem wskaźnikowym (bioindykatorem). Jego obecność świadczy o dobrej jakości środowiska. Spadek liczebności informuje o zmianach na gorsze zachodzących an naszych polach i łąkach (zbyt dużo chemii, nawozów sztucznych, monokultury). W ochronie przyrody jest więc gatunkiem sztandarowym, a jego obecność świadczy o dobrze zachowanym wiejskim krajobrazie kulturowym. Dlatego prowadzone są w skali międzynarodowej spisy par lęgowych w odstępach co 10 lat, aby uzyskać informację m.in. o stanie środowiska. Ostatni spis odbył się w 2004 roku (od 80 lat regularnie podejmowane są próby policzenia gatunku w całym zasięgu jego występowania). W 2014 r. odbędzie się już siódmy Międzynarodowy Spis Bociana Białego.

Jeśli chcesz pomóc, wejdź na stronę www.iop.krakow.pl/dbPtak/bocian

Znajdziesz tam mapkę z jeszcze niezajętymi gminami, instrukcję wykonania inwentaryzacji gniazd oraz formularz do wypełnienia po wykonaniu objazdu gminy.

Zachęcamy do udziału w tej akcji.

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b