Pomorska Sesja Przyrodnicza "Ptaki wodne" 2015

DSCN4400
Pomorska Sesja Przyrodnicza "Ptaki Wodne" odbyła się 11 grudnia 2015 r. w Akwarium Gdyńskim MIR – PIB. Organizatorem była Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK i Liga Ochrony Przyrody  przy współpracy Oddziałów Miejskich LOP i PTTK w Gdyni oraz Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB.

Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK w Gdańsku i Liga Ochrony Przyrody Okręg Gdańsk zorganizowały w 2015 r. OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „Ptaki wodne" pod patronatem Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK i Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK oraz Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody.

Ptaki to grupa zwierząt, która opanowała praktycznie wszystkie środowiska życia na naszej planecie. Poza przestrzenią powietrzną spotykamy je na lądzie, a nawet pod powierzchnią oraz w wodzie. W tym ostatnim przypadku część gatunków opanowała sztukę nurkowania, polując na głębokościach liczonych w dziesiątkach metrów. Również przyroda naszego kraju jest bogata gatunkami ptaków silnie związanych z wodą. Spróbowaliśmy zatem uwiecznić je na fotografiach w ich naturalnym środowisku, tak, aby te obrazy stanowiły nasz przekaz dla przyszłych pokoleń. Przekaz o tyle istotny, że zmiany w otaczającym nas świecie silnie wpływają, między innymi, na stan środowiska wodnego. Stąd też każda fotografia przyrodnicza staje się swoistym kapsułą czasu, o trudnej do przecenia wartości dokumentalnej.

Na sesję przyrodniczą zaproszono laureatów i uczestników 2 ogólnopolskich konkursów fotograficznych: "Ptaki wodne" oraz "Na żuławskich szlakach z wodą w tle". Otwarcia sesji dokonał Pan Ryszard Józef Wrzosek, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesji, który powitał zebranych, w tym laureatów konkursu i przedstawicieli PTTK i LOP. Następnie wystąpił Pan Artur Krzyżak, kierownik Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB, który bardzo serdecznie powitał uczestników sesji. Wspomniał o dobrej współpracy Akwarium z organizacjami pozarządowymi PTTK i LOP w zakresie edukacji przyrodniczej oraz zaprosił wszystkich uczestników sesji do zwiedzania Akwarium Gdyńskiego. W tym roku Sekcja Edukacji MIR także przygotowała wystawę fotograficzną "Ptaki wodne" ze zdjęć ww. konkursów. W dalszej części prowadzący sesję przedstawił informacje z odbytego 24 – 25 października 2015 r. Pomorskiego Sejmiku Krajoznawczego "Mijające krajobrazy Żuław Wiślanych". Sesja naukowa odbyła się 25.X.2015 r. w auli Instytutu Geografii UG w Gdańsku a 25.X.br. wycieczka przyrodnicza w rejon ujścia Wisły i do rezerwatu przyrody "Mewia Łacha". Po tej informacji przedstawiono film "Najpiękniejsza droga wodna Polski". Następnie Pan Ryszard Wrzosek przedstawił kilka prezentacji. Jedna z nich przedstawiała wybrane zdjęcia ptaków wodnych i reportaż fotograficzny z Żuław. Wyniki konkursów przyrodniczych przedstawił Pan Jarosław Samsel, przewodniczący Jury konkursu foto. W konkursie "Ptaki wodne" wzięło udział blisko 70 osób z całej Polski, którzy dostarczyli ponad 220 zdjęć zaś w konkursie reportażu fotograficznego Żuławy zaledwie kilka osób przysłało swoje prace. W konkursie "Ptaki wodne" laureatami zostali: I miejsce – Arleta Bartosiewicz z Konina, II miejsce – Adam Śledziak z Pruszkowa, III miejsce – Karol Grabski z Gniezna, IV miejsce – Ryszard Grzywiński z Pisza zaś dwa V miejsca uzyskali : Sławomir Skierka z Sierakowic i Agata Wenta ze Stężycy. W konkursie startowało 5 uczniów z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy, którzy reprezentowali Szkolne Koło Fotograficzne. Należy podkreślić, że wszystkie fotogramy ww. uczniów zostały zauważone przez Jury konkursu i otrzymały wyróżnienia. W konkursie reportażu "Na żuławskich szlakach z wodą w tle" wyróżniono prace Tomasza Wąsika z Malborka nt." Kajakiem po zapomnianych żuławskich szlakach wodnych". Wyróżnienie otrzymała także Aleksandra Szymańska z Elbląga za dwa reportaże: "Krajobrazy Żuław Wiślanych" i "Zjawiska społeczno-kulturalne związane z Żuławami Wiślanymi". Wręczenia dyplomów i nagród laureatom konkursów dokonał prowadzący sesję wspólnie z Paniami Sylwią Kolmetz i Marzeną Zakonek z Biura Zarządu Okręgu LOP w Gdańsku. Nagrody w konkursie fotograficznym ufundowali: Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny, LOP Okręg w Gdańsku, PTTK oraz Marszałek Województwa Pomorskiego. Po sesji odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej, pokonkursowej "Ptaki wodne" w sali wystawowej Akwarium Gdyńskiego. Wystawa będzie udostępniona do zwiedzanie przez 2 miesiące. Na zakończenie sesji jej uczestnicy mogli zwiedzić w Akwarium Gdyńskim wystawy przyrodnicze, akwaria pełne fauny i wspaniałe koralowce.

Ryszard Józef Wrzosek
przewodniczący Kom. Org. Sesji

Galeria:

DSCN4399 DSCN4396 DSCN4397

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2017/2018:

 legitymacja 2017 18

 

znak natury male