Ogólnopolski konkurs fotograficzny "Przyroda Dolnej Wisły" 2017 r.

Patryk Bonin
W związku z  tym, że rok 2017 został nazwany rokiem rzeki Wisły OM LOP w Gdyni we współpracy z Polskim Towarzystwem Turystyczno - Krajoznawczym ogłosili konkurs fotograficzny: "Przyroda Dolnej Wisły".

Dolny bieg Wisły stanowi unikatowy obszar przyrodniczy i obejmuje on zarówno samą dolinę poczynając od wysokości Włocławka, jak i ujście rzeki do Bałtyku. Obszar ten charakteryzuje się występowaniem zróżnicowanych siedliski obejmuje: tereny rolnicze oraz sady, mokradła, łąki i zarośla, lasy liściaste i iglaste i ma on szczególne znaczenie w ochronie dziko żyjących ptaków.Dolna Wisła daje zatem praktycznie nieograniczone możliwości uzyskania niepowtarzalnych przyrodniczych ujęć zdjęciowych, charakteryzujących się zarówno wysokimi walorami dokumentalnymi, jak i wizualnymi.

Konkurs objęty jest patronatem Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK i Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK.

Główne założenia konkursu:

 1. Czas trwania konkursu: do 15 września 2017 r.
 2. Cel konkursu: dokumentacja zdjęciowa walorów przyrodniczych obszaru Dolnej Wisły
 3. W konkursie może uczestniczyć każdy autor zdjęć, bez względu na wiek
  i przynależnośćą.
 4. Każdy uczestnik konkursu może przedstawić do oceny w postaci elektronicznej
  do 5 (pięści krótszego boku 1080 pixeli i maksymalnej proporcji kadru 16:9
 5. Prace muszą być wykonane na terenie kraju, nie wcześniej niż 01 stycznia 2017r.
  i nie mogą też być wcześniej prezentowane na wystawach i konkursach oraz publikowane w wydawnictwach i Internecie.
 6. Prace należy złożyć lub przesłać do siedziby Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych z dopiskiem: OM PTTK (adres: 81-364 Gdynia,ul. 3 Maja 27-31 tel.:  58 661 35 41) w terminie do 15 września 2017r. (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego) na dowolnym nośniku komputerowym (płyta CD, płyta DVD, USB pendrive).

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz wzięca udziału w konkursie.

"Przyroda Dolnej Wisły" regulamin - kliknij tutaj

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b