Konkurs plastyczny i fotograficzny "Przyroda w mieście" 2017

logo PZD logo lop
Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Gdańsku oraz Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Gdańsku mają zaszczyt ogłosić konkurs plastyczny i fotograficzny "Przyroda w Mieście".

1. Czas trwania konkursu: do 15 września 2017 r.

2. Konkurs ma na celu ukazanie bogactwa przyrody w miastach i sposobów jej ochrony (zdjęcia mogą być wykonane np. na terenie ogródków działkowych, parków itp.)

3. Konkurs jest organizowany w 4 kategoriach:

kat. 1 konkurs plastyczny dla klas 1-3 szkoły podstawowej

konkurs fotograficzny:

kat. 2 uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej

kat. 3 uczniowie gimnazjów

kat. 4 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli

4. Fotografie muszą być wykonane na terenie miast z województwa pomorskiego, nie wcześniej niż 16 maja 2017 r.

5. Prace należy złożyć lub przesłać do siedziby Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Gdańsku na adres : Jaśkowa Dolina 59 80-286 Gdańsk (Tel. 58/3414376 kom. 698796612) w terminie do 15 września 2017 r. (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego.

6 .Prace powinny zostać wykonane zgodnie z tematem podanym w pkt. 2 oraz opisane imieniem i nazwiskiem autora, tytułem, miejscem wykonania zdjęcia (w przypadku konkursu fotograficznego) oraz numerem kategorii wiekowej.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października 2017r. na stronie internetowej www.lop.gda.pl, wręczenia nagród odbędzie się w siedzibie Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu w Gdańsku (szczegóły zostaną ogłoszone bliżej imprezy).

 

Szczegółowy regulamin [kliknij tutaj]

 

                                                              WFOSiGW wersja kolor-01

Zadanie jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b