Przedłużenie terminu konkursu "Przyroda w Mieście" 2017

loga
Informujemy, że następuje przedłużenie terminu trwania konkursu plastycznego i fotograficznego "Przyroda w mieście" do dnia 20 października 2017 r.

Szczegółowy regulamin, wraz ze zmianami, można znaleźć w artykule.1. Czas trwania konkursu: do 20 października 2017 r.

2. Konkurs ma na celu ukazanie bogactwa przyrody w miastach i sposobów jej ochrony (zdjęcia mogą być wykonane np. na terenie ogródków działkowych, parków, przy szkole, itp.)

3. Konkurs jest organizowany w 4 kategoriach:

kat. 1 konkurs plastyczny dla przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej

konkurs fotograficzny:

kat. 2 uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej

kat. 3 uczniowie gimnazjów

kat. 4 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli

4. Fotografie muszą być wykonane na terenie miast z województwa pomorskiego, nie wcześniej niż 16 maja 2017 r.

5. Prace należy złożyć lub przesłać do siedziby Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Gdańsku na adres: Jaśkowa Dolina 59 80-286 Gdańsk (Tel. 58/3414376 kom. 698796612) w terminie do 20 października 2017 r. (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego).

6 .Prace powinny zostać wykonane zgodnie z tematem podanym w pkt. 2 oraz opisane imieniem i nazwiskiem autora, tytułem, miejscem wykonania zdjęcia (w przypadku konkursu fotograficznego), numerem telefonu (dot. osób dorosłych) oraz numerem kategorii wiekowej. Dodatkowo prosimy uczniów o zamieszczenie nazwy i adresu szkoły.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10 listopada 2017 r. na stronie internetowej www.lop.gda.pl, wręczenia nagród odbędzie się w siedzibie Polskiego Związku Działkowców Okręgowego Zarządu w Gdańsku (szczegóły zostaną ogłoszone bliżej imprezy).

Szczegółowy regulamin [kliknij tutaj]

 WFOSiGW wersja kolor-01

Zadanie jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b