Sprawozdanie z zebrania członków i sympatyków Oddziału Powiatowego LOP w Chojnicach 2016

DSC01958
Dnia 15 czerwca 2016 roku w Stacji Oceny Nasion w Klosnowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie oddziału powiatowego LOP Chojnice. Dzięki uprzejmości gospodarza obiektu, Pana Marka Pałaszyńskiego, zebrani poznali metody i formy pozyskiwania nasion z drzewostanów metodami historycznymi i współczesnymi oraz sposoby prowadzenia gospodarki nasiennej w Lasach Państwowych

jak również zwiedzili wyłuszczarnię i leśną ścieżkę dydaktyczną w Klosnowie.

Pan Marek Pałaszyński od lat z powodzeniem prowadzący edukację ekologiczną w SON Klosnowo zapoznał zebranych
z bogatą ofertą edukacyjną SON Klosnowo i zachęcał do udziału w konkursach organizowanych przez jego placówkę.

Ważnym punktem spotkania była prelekcja pani Reginy Blumy z ZZO Nowy Dwór, która zapoznała zebranych z pracą Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK w Nowym Dworze. Uczestnicy zebrania dowiedzieli się, w jaki sposób właściwie segregować odpady , a otrzymane bogato ilustrowane materiały edukacyjne , które nauczyciele przekażą uczniom powinny pomóc im we właściwej segregacji odpadów w domu.

Na zebraniu obecni byli również członkowie Zarządu Okręgu LOP w Gdańsku m.in. prezes LOP Gdańsk Pan Jerzy Krefft , Pani wiceprezes Halina Uchman, Pan Maciej Matoń oraz Pani Marzena Zakonek. Uczestnicy zebrania podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z prowadzonej edukacji ekologicznej w bieżącym roku szkolnym. Omówiono także sukcesy uczniów w konkursach ekologicznych. Pan prezes Jerzy Krefft przedstawił też propozycje działań ekologicznych na jesień 2016 roku.

Pani prezes LOP Chojnice Sławomira Brunka podziękowała wszystkim za zaangażowanie w pracę LOP podczas bieżącego roku szkolnego i zachęciła zebranych do dalszej aktywnej pracy na rzecz środowiska przyrodniczego. Na zakończenie przy poczęstunku była okazja do swobodnych rozmów i integracji środowiska osób zajmujących się ochroną przyrody.

Sławomira Brunka
Piotr Rynka


Galeria

DSC01924 DSC01937 DSC01942 DSC01950 DSC01951 DSC01959 DSC01955

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b