Konferencja terenowa - Kanał Elbląski 2016

DSCF6245
Zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, dnia 24 maja 2016 r., słuchacze wykładów z ekologii i ochrony środowiska Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz członkowie wejherowskiego klubu Ligi Ochrony Przyrody przy WUTW odbyli rejs po Kanale Elbląskim. Głównym celem tego rejsu było poznanie bioróżnorodności flory i fauny Jeziora Drużno i okolic.

Aby właściwie przygotować się do tego zadania na wcześniejszych zajęciach z Ekologii i Ochrony Środowiska, Pani Wiktoria Rocławska, prowadząca zajęcia na Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, omówiła interesujące nas zagadnienia podczas projekcji filmu „Jezioro Drużno". Zwróciła szczególną uwagę na poruszane w nim zagadnienia dotyczące obszarów „Natura 2000" w tym rejonie, Dyrektywę Ptasią i Siedliskową na przykładzie gatunków priorytetowych. Omówiła też zagadnienia związane z europejską rangą tego obszaru z uwagi na istniejący tam rezerwat ornitologiczny „Jezioro Drużno", obszary „Natura 2000" oraz obszary chronionego krajobrazu i ich znaczenie dla zachowania bioróżnorodności oraz poznawania prawidłowości funkcjonowania biosfery i jej ochrony.

Następnie, w celu przybliżenia tematu grupa słuchaczy pod przewodnictwem Pani Wiktorii Rocławskiej udała się w rejs po Kanale Elbląskim na trasie Buczyniec – Elbląg. Przewodnikiem z ramienia organizatora rejsu, firmy ATS Travel był Pan Mirosław Kopeć, który podczas przejazdu autokarem z Wejherowa do Buczyńca przekazał nam wiele bardzo interesujących informacji o mijanych terenach, zarówno pod względem cech charakterystycznych terenu stanowiącego w większości depresję, jego historii jak i osobliwości przyrodniczych oraz walorów turystycznych.

Po przyjeździe do Buczyńca, gdzie rozpoczynała się nasza podróż stateczkiem, największą atrakcją był przejazd po pięciu pochylniach, gdzie na specjalnych wózkach statek „jechał po trawie" pokonując dzięki nim 100 metrową różnicę poziomów wody między jeziorem Drwęckim a Zalewem Wiślanym. System tych pochylni uważany jest za jedno z najznakomitszych rozwiązań hydrotechnicznych na świecie. Po drodze, w trakcie około 5 godzinnego rejsu dowiedzieliśmy się wielu informacji na temat struktury i funkcjonowania ekosystemu jeziora Drużno. Mieliśmy też możliwość podziwiania piękna krajobrazu na całej trasie a przewodnik zapoznał nas z bardzo ciekawą historią związaną z legendarną osadą Truso.

Po zakończeniu rejsu w Elblągu udaliśmy się na posiłek i zwiedzanie przepięknie odrestaurowanej starówki tego miasta. Oprowadzający nas przewodnik turystyczny opowiedział nam historię tego miasta, jego odbudowy ze zniszczeń wojennych, zwracając szczególną uwagę na charakterystyczne elementy odbudowanych kamienic a na zakończenie podziwialiśmy wspaniałą architekturę i wnętrza monumentalnej Katedry Św. Mikołaja.

W drodze powrotnej do Wejherowa zwiedziliśmy też Pasłęk, pospacerowaliśmy po jego sennych, oświetlonych popołudniowym słońcem uliczkach, podziwiając budowle Zamku Krzyżackiego i Ratusza z XIV wieku.

Równocześnie składamy serdeczne podziękowanie Zarządowi Okręgu LOP w Gdańsku i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za wsparcie finansowe na pokrycie kosztów zakupu biletów przejazdu statkiem na trasie Buczyniec – Elbląg, umożliwiającego nam poznanie unikatowego w skali światowej systemu pochylni i wspaniałej przyrody tego regionu.

 

Tekst: W. Rocławska, J. Czeczótka

 

Galeria:

DSCF6232 DSCF6249 DSCF6255 DSCF6267 DSCF6269 DSCF6270 DSCF6273 DSCF6278 DSCF6284 DSCF6287 DSCF6311

 
Konferencja Terenowa w Borach Tucholskich organizowana jest w ramach zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 WFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2017/2018:

 legitymacja 2017 18

 

znak natury male