Wycieczka edukacyjna do Słowińskiego Parku Narodowego, 2016

łeba 1
Dnia 21 czerwca 2016 r. członkowie szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody z powiatu wejherowskiego wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Słowińskiego Parku Narodowego.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od rejsu statkiem, a następnie leśnym traktem dotarliśmy do nadmorskich wydm. Po drodze nasz przewodnik, Pan Jacek Hawruto, opowiadał o osobliwościach przyrodniczych Słowińskiego Parku Narodowego. Szczególną uwagę zwrócił na czynniki klimatyczne mające wpływ na rzeźbę zwiedzanego terenu.

Podczas wycieczki poznaliśmy sporo atrakcji florystycznych Słowińskiego Parku Narodowego. Na wydmach była chwila na zabawę, a dla zmęczonych przerwa na posiłek. Ostatnim punktem wycieczki była wyrzutnia rakiet, gdzie w plenerze zobaczyliśmy sporo historycznych pamiątek z okresu wojny.

Wycieczka została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z inicjatywy Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku.
Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Panu Prezesowi Jerzemu Krefft za wspieranie inicjatyw proekologicznych naszego powiatu.

 


Prezes Zarządu Powiatowego
Ligi Ochrony Przyrody w Wejherowie
mgr Dawid Kaczmarek


Galeria:

łeba 3 łeba 4 łeba 2

 


Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

WFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b