Zajęcia terenowe gdańskich szkół "Bioróżnorodność Skarbem Gdańska" 2015

P1130348
W październiku odbyły się zajęcia terenowe gdańskich szkół w których uczestniczyli uczniowie z różnych placówek oświatowych w Gdańsku. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach zadania "Bioróżnorodność Skarbem Gdańska - cykl zajęć praktycznych" dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Gdańska.

Zajęcia terenowe odbyły się kolejno 12, 16 oraz 27 października 2015 roku, a brały w nich udział następujące gdańskie szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 55
- Szkoła Podstawowa nr. 17
- Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24, Szkoła Podstawowa nr 38

Liczba odbiorców bezpośrednich wszystkich zajęć to 65 uczniów.

W czasie zajęć w terenie uczniowie zostali podzielni na zespoły. Każdy zespół otrzymał kartę pracy, którą uczniowie następnie uzupełniali. Karta pracy obejmowała:
1. Badanie stanu zanieczyszczenie środowiska w aspekcie zróżnicowania gatunkowego.
- Rozpoznawanie roślin , określanie warunków abiotycznych, ocenianie stopnia zapylenia powietrza na terenach pokrytych zielenią i wolnych od roślin.
2. Rozpoznawanie organizmów porównywanie ich z atlasami, kluczami dydaktycznymi, wskazywanie współzależności między nimi a siedliskiem ich występowania.
3. Rozpoznawanie gatunków roślin (drzew i krzewów).
4. Wykazanie znaczenia form ochrony środowiska.

Zajęcia terenowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Uczniowie dzięki zadaniu mogli pogłębić zarówno w teorii, jak i w praktyce swoją wiedzę przyrodniczą.

 

Galeria:

P1130329 P1130334 P1130335 P1130340 P1130341 P1130343 P1130344 P1130346 P1130347 P1130349 P1130350 P1130352 P1130353 P1150526 P1150527 P1150528 P1150530 P1150531 P1150532 P1150533

 

 zajęcia terenowe gdańskich szkół

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2017/2018:

 legitymacja 2017 18

 

znak natury male