Konkurs plastyczny "Gacek na wesoło" - nocne życie nietoperzy 2017

gacek brunatny samica z młodym
Liga Ochrony Przyrody Oddział w Gdańsku oraz Przedszkole im. św. Jana de La Salle w Gdańsku zapraszają serdecznie dzieci w wieku 5-6 lat z gdańskich przedszkoli i szkół oraz uczniów klas I-III gdańskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym "Gacek na wesoło".


1. ORGANIZATORZY:

- Oddział Ligi Ochrony Przyrody Gdańsk,
- Przedszkole im. św. Jana de La Salle w Gdańsku.

2. ADRESACI KONKURSU:
- dzieci 5 i 6 - letnie gdańskich przedszkoli i szkół,
- uczniowie klas I – III gdańskich szkół podstawowych.

3. CELE KONKURSU:
- poznanie gatunków nietoperzy występujących w Polsce,
- przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów dotyczących nietoperzy,
- rozwijanie kreatywności dzieci,
- rozwijanie umiejętności plastycznych.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
- stworzenie pracy plastycznej płaskiej lub półpłaskiej, techniką dowolną,
- autor wykonuje jedną pracę plastyczną,
- placówka oświatowa przekazuje max 5 prac,
- format pracy – A4 lub A3,
- do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (najlepiej przykleić go na odwrocie pracy konkursowej).

5. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
- pracę plastyczną wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przysłać do 8 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu pracy), na adres Organizatora z dopiskiem „Gacek".

Dane Organizatora:
Liga Ochrony Przyrody Oddział w Gdańsku,
ul. Jaśkowa Dolina 59
80-286 Gdańsk

6. TRYB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
Podstawowymi kryteriami oceny prac będą:
- oddanie w pracy plastycznej charakterystycznych cech wybranego gatunku,
- kreatywne wykonanie pracy,
- różnorodność wykorzystanych materiałów,
- estetyka wykonanej pracy.

Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:
- dzieci 5 i 6 - letnie,
- uczniowie klas I - III.

7. KOMISJA KONKURSOWA
- prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów,
- decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. NAGRODY KONKURSOWE
- ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 listopada 2017 r. na stronie internetowej www.lop.gda.pl i na stronie www.przedszkoledelasalle.pl,
- autorzy 3 najlepszych oraz wyróżnionych prac w danej kategorii wiekowej otrzymają nagrody oraz dyplomy,
- nagrody zostaną wręczone 15 listopada 2017 r. w Przedszkolu św. Jana de La Salle w Gdańsku - Wrzeszczu, ul. Obywatelska 3, o godz. 17.00,
- wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Bałtyckiej 18 listopada 2017 r.,
- osoby nagrodzone i wyróżnione będą powiadomione telefonicznie po rozstrzygnięciu konkursu.

9. KONTAKT
W sprawach dotyczących konkursu prosimy o kontakt:
Barbara Ryll
Przedszkole im. św. Jana de La Salle
tel. 507-032-305
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

10.ZGŁOSZENIE PRAC DO KONKURSU jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Pobierz:
• konkurs plastyczny – regulamin
• konkurs plastyczny - formularz zgłoszeniowy

 

Organizatorzy
 logo lop male  szkoła  sw jana de la salle
Liga Ochrony Przyrody

Oddział w Gdańsku

      Przedszkole

św. Jana de La Salle

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b