Przedłużenie konkursu "Gacek na wesoło" - nocne życie nietoperzy 2017

gacek brunatny samica z młodym
Informujemy, że następuje przedłużenie terminu trwania konkursu plastycznego "Gacek na wesoło" - nocne życie nietoperzy 2017 do dnia 21 listopada 2017 roku.

Szczegółowy regulamin wraz ze zmianami znajduję się w artykule.

 

Organizatorami konkursu są:

• Oddział Ligi Ochrony Przyrody Gdańsk,
• Przedszkole im. św. Jana de La Salle w Gdańsku.

Adresaci konkursu:

• dzieci 5 i 6 - letnie gdańskich przedszkoli i szkół,
• uczniowie klas I – III gdańskich szkół podstawowych.

Cele konkursu:

• poznanie gatunków nietoperzy występujących w Polsce,
• przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów dotyczących nietoperzy,
• rozwijanie kreatywności dzieci,
• rozwijanie umiejętności plastycznych.

Warunki uczestnictwa:

• stworzenie pracy plastycznej płaskiej lub półpłaskiej, techniką dowolną,
• autor wykonuje jedną pracę plastyczną,
placówka oświatowa przekazuje max 5 prac,
• format pracy – A4 lub A3,
• do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (najlepiej przykleić go na odwrocie pracy konkursowej).

Termin i miejsce konkursu:

• pracę plastyczną wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przysłać do 21 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego), na adres Organizatora z dopiskiem „Gacek".

Dane Organizatora:
Liga Ochrony Przyrody Oddział w Gdańsku,
ul. Jaśkowa Dolina 59
80-286 Gdańsk

Tryb wyłaniania zwycięzców konkursu:

Podstawowymi kryteriami oceny prac będą:
• oddanie w pracy plastycznej charakterystycznych cech wybranego gatunku,
• kreatywne wykonanie pracy,
• różnorodność wykorzystanych materiałów,
• estetyka wykonanej pracy.
Prace oceniane będą w dwóch grupach wiekowych:
• dzieci 5 i 6 - letnie,
• uczniowie klas I - III.

Komisja Konkursowa:

• prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów,
• decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Nagrody konkursowe:

• ogłoszenie wyników konkursów nastąpi 24 listopada 2017 r. na stronie internetowej www.lop.gda.pl i na stronie www.przedszkoledelasalle.pl,
• autorzy 3 najlepszych oraz wyróżnionych prac w danej kategorii wiekowej otrzymają nagrody oraz dyplomy,
• nagrody zostaną wręczone 28 listopada 2017 r. w Przedszkolu św. Jana de La Salle w Gdańsku - Wrzeszczu, ul. Obywatelska 3, o godz. 17.30,
• osoby nagrodzone i wyróżnione będą powiadomione telefonicznie po rozstrzygnięciu konkursu.

W sprawach dotyczących konkursu prosimy o kontakt:
Barbara Ryll
Przedszkole im. św. Jana de La Salle
tel. 507-032-305
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

ZGŁOSZENIE PRAC DO KONKURSU jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane osobiście przez zgłaszającego i że nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności prawa do wizerunku, praw autorskich oraz praw majątkowych.

 

Pobierz:

konkurs plastyczny - regulamin

konkurs plastyczny - formularz zgłoszeniowy

 

                           Organizatorzy:

          logo lop male               szkoła  sw jana de la salle

 Oddzial Ligi Ochrony          Przedszkole

  Przyrody Gdańsk         św. Jana de La Salle

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w GdańskuWFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b