Warsztaty ekologiczne "Bioróżnorodność i ochrona przyrody w Gdańsku"

P1160422 nowe
W grudniu 2017 roku w czterech gdańskich szkołach podstawowych zorganizowano warsztaty ekologiczne pt: "Bioróżnorodność i ochrona przyrody w Gdańsku".

Warsztaty przeprowadzone zostały w ramach zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Głównym celem warsztatów było rozszerzenie stanu wiedzy uczniów na temat biologicznej różnorodności organizmów oraz form ich ochrony. Warsztaty ekologiczne zostały przeprowadzone w dniach: 1 grudnia, 7 grudnia, 8 grudnia oraz 14 grudnia 2017 r.

Uczestniczyły w nich następujące szkoły i klasy:
Szkoła Podstawowa nr 55 - klasy IVa, IVb, IVd
Szkoła Podstawowa nr 70 - klasy Vb, IVc
Szkoła Podstawowa nr 38 - klasy IVa, IVb
Szkoła Podstawowa nr 14 - klasy Va ,Vb, VIb

Łącznie w warsztatach wzięło udział 173 uczniów.

W czasie warsztatów omawiano zagadnienia związane z biologiczną różnorodnością organizmów i ich zagrożeniem oraz poruszano tematy związane z ekosystemami leśnymi i wodnymi.

 

Galeria:

P1160411 nowe P1160419 nowe P1160420 nowe P1160421 nowe P1160413 nowe P1160423 nowe P1160426 nowe P1160427 nowe P1160431 nowe P1160430 nowe P1160432 nowe P1160434 nowe

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WFOSiGW wersja kolor-01

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b