Jak powołać pomnik przyrody i użytek ekologiczny?

 

Podziwiając okazałe pomnikowe drzewo, czy niewielki użytek ekologiczny, którym jest malowniczy niewielki zbiornikiem wodnym z bogatą szatą roślinną, śpiewem ptaków, rechotem żab i cykadami świerszczy w tle, zastanawiamy się co jest takiego niezwykłego w tym drzewie i tym małym jeziorku czego nie ma nasz drzewo, które jest większe i bardziej potężne i to śródleśne oczko wodne w pobliżu domu z lepiej zachowaną roślinnością i bogatszym światem zwierząt. Wiemy, że lęgną się tu rzadkie i chronione zwierzęta i występują gatunki roślin chronionych – to dlaczego ta mała enklawa dzikiej przyrody nie jest użytkiem ekologicznym? Odpowiedź jest prosta. Zarówno pomnikowe drzewo, jak i podziwiany zbiornik wodny uznany za użytek ekologiczny miały to szczęście, że trafiły na osobę lub grupę osób bądź organizację społeczną, które doceniły ich wysoką wartość przyrodniczą. Właśnie w niniejszym artykule chcemy Cię lub Was przyrodników przybliżyć i poinstruować „krok po kroku” jak powołać pomnik przyrody, bądź użytek ekologiczny. Uwierzcie, że jest to bardzo proste! Wystarczy tylko trochę własnej inicjatywy. Stwarza taką możliwość ustawa o ochronie przyrody. Oto jak należy postępować:

Krok pierwszy:
W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się kto jest właścicielem (właścicielami) gruntu, na którym znajduje się obiekt. Ta informacja jest bardzo ważna ponieważ właściciel – zarządca gruntu powinien wyrazić zgodę na utworzenie na jego terenie pomnika przyrody lub użytku ekologicznego.

Krok drugi:
Należy zakupić mapę kartograficzną lub mapę gminy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w danym powiecie (skala 1:50 000 lub 1:25 000).

Krok trzeci:
W ww. instytucji za niewielką opłatę trzeba wykupić szczegółowy wyrys projektowanego użytku ekologicznego (nie dotyczy to pomnika przyrody).

Krok czwarty:
W wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa zamówić wypis z rejestru gruntów na podstawie wyrysu (nie dotyczy pomnika przyrody).

Krok piąty:
Przygotowanie formalnego wniosku o powołanie pomnika przyrody, bądź użytku ekologicznego z następującymi załącznikami:
- uzasadnienie powołania dla danego obiektu przeznaczonego pod ochronę,
- zgodę właściciela,
- wypis z rejestru gruntów oraz szczegółowy wyrys użytku ekologicznego,
- Karta Ewidencyjna Obiektu Proponowanego Na Pomnik Przyrody Ożywionej / Nieożywionej lub Użytek Ekologiczny.

Krok szósty:
Wniosek składamy w Urzędzie Gminy... i cierpliwie czekamy.

Jednak nie każde drzewo, głaz czy źródło może zostać pomnikiem przyrody i nie każdy skrawek nie użytkowanego terenu może zostać użytkiem ekologicznym. Obiekty te muszą spełniać pewne zasady, które przedstawione są w ustawie o ochronie przyrody. W przypadku pomników powinny być to twory, które wyróżniają się indywidualnymi cechami oraz szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub stanowią ważny element w budowie krajobrazu. Problem dotyczy również użytków ekologicznych. W tym przypadku, aby powołać tą formę ochrony przyrody należy zdefiniować główny jej cel. Tym celem może być stanowisko występowania rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów, czy fragmenty ekosystemów mających znaczenie dla zachowania bioróżnorodności. Obiektami tymi mogą być śródleśne i śródpolne oczka wodne, torfowiska, bagna, starorzecza, grupy drzew i krzewów oraz wychodnie skalne, skarpy, kamieńce.
Jeśli jednak podejmiemy próbę utworzenia użytku ekologicznego lub pomnika przyrody, należy podejść do tego z rozwagą i pełną odpowiedzialnością, a badania wykonać rzetelnie i dokładnie. W spisie gatunków roślin, zwierząt i grzybów uwzględnić tylko te, do których mamy całkowitą pewność, że tu występują lub czasowo przebywają w strefie badanego obiektu. Należy pamiętać im dokładniej sporządzimy analizę tym ma ona większą wartość naukową i jest jednym z ważniejszych atutów, które przemawiają w formalnym procesie tworzenia ww. form ochrony przyrody.

 

Konkursy wojewódzkie fotograficzny i plastyczny 2014 dotyczące pomników przyrody województwa pomorskiego - kliknij tutaj

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b