Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny "Na granicy natury i cywilizacji" 2016

ekofilm
Nowogardzki Dom Kultury organizuje w dniach od 16 do 20 maja 2016 r. XIV Ogólnopolski i X Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm" w trakcie którego podsumowany zostanie konkurs fotograficzny pn. „Na granicy natury i cywilizacji".

 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego
„Na granicy natury i cywilizacji":

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE
1. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny jest integralną częścią Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych im. Macieja Łukowskiego „Ekofilm", który odbędzie się w Nowogardzie w dniach 16-20.05 2016. Festiwal został zainicjowany w maju 1989 roku, a w maju 1994 roku
nadano mu imię Macieja Łukowskiego, znanego twórcy filmów ekologicznych
i przyrodniczych.
2. Konkurs jest imprezą cykliczną, odbywającą się co dwa lata.
3. Organizatorami Konkursu (zwanymi dalej: „Organizatorami") są:
- Nowogardzki Dom Kultury;
- Urząd Miejski w Nowogardzie;
- Celowy Związek Gmin R - XXI
4. Adres Biura Organizacyjnego Organizatorów:
Nowogardzki Dom Kultury
Plac Wolności 7
72-200 Nowogard
tel. 91 39 26 283, fax 91 39 26 263
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

ROZDZIAŁ II
CELE KONKURSU
1. Zaprezentowanie piękna przyrody, występujących zagrożeń ekologicznych
lub podejmowanych starań w zakresie ochrony środowiska.
2. Uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody,
które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem zanieczyszczenia środowiska.
3. Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody i jej dokumentowania, a także kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników.

ROZDZIAŁ III
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Przedmiotem konkursu jest autorska fotografia.
2. W Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym mogą wziąć udział wszyscy, którzy interesują
się fotografowaniem. Kategorie wiekowe:
- I - do 16 lat,
- II - powyżej 16 lat
3. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię lub do 5 prac fotograficznych, traktowanych jako cykl (cykl będzie traktowany jako jedna praca).
4. Uczestnik przesyła na Konkurs prace w postaci czarno-białej lub barwnej odbitki na papierze fotograficznym oraz w formie elektronicznej np. CD (nie zmieniać rozdzielczości zdjęć, najlepsza możliwa jakość).
5. Format zdjęć: nie mniejsze niż 40X30 cm, nie większe niż 50X70 cm forma elektroniczna – 300dpi, jpg.
6. Fotografie należy opisać wg szablonu: godło autora, tytuł zdjęcia lub cyklu, kategoria wiekowa.
7. W oddzielnej kopercie powinna być dołączona Karta Zgłoszenia wypełniona czytelnie pismem drukowanym lub maszynowym (karta stanowi załącznik nr 1).
8. Prace niespełniające kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
9. Prace biorące udział w poprzednich edycjach Festiwalu „Ekofilm" nie zostaną dopuszczone ponownie do Konkursu.
10. Prace należy nadsyłać w terminie do dnia 21.04.2016r. na adres Organizatora (decyduje data wpłynięcia).
11. Nadesłane prace nie będą zwracanie uczestnikowi Konkursu.
12. Koszty wysyłki prac zgłaszanych do Konkursu oraz wszelkie opłaty przewozowe ponosi Zgłaszający. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac lub ich zaginięcie podczas doręczenia
Uwaga: prace uszkodzone nie będą dopuszczone do Konkursu

ROZDZIAŁ IV
NAGRODY
1. Wszystkie prace zakwalifikowane do Konkursu ocenia Jury powołane przez Organizatorów Konkursu.
2. Prace zgłoszone do Konkursu zostaną ocenione według następujących kryteriów:
a. zgodność z zakresem tematycznym;
b. walory artystyczne i estetyczne.
3. Ogłoszenie decyzji Jury i wręczenie nagród odbędzie się w dniu rozpoczęcia Festiwalu.
4. Jury ma prawo przyznać nagrody, wyróżnienia, nagrody specjalne nieprzewidziane Regulaminem, a przekazane do dyspozycji Organizatorom.
5. Nagrody rzeczowe lub finansowe zostaną przyznane za I, II i III miejsce w każdej z dwóch kategorii.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.
7. Werdykt Jury jest nieodwołalny.
8. Laureaci zostaną poinformowani o decyzji Jury poprzez pocztę elektroniczną.
9. Koszty przyjazdu po odbiór nagród pokrywa Uczestnik.

 

Karta zgłoszenia: [kliknij tutaj]

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia (pdf): [kliknij tutaj]

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b