Relacja z wyjazdu na konferencję terenową „Bogactwo i ochrona przyrody na Pomorzu” 2017

DSCF6425
Kontynuując poszerzanie i utrwalanie wiedzy na temat znaczenia bioróżnorodności dla ewolucji oraz trwałości układów podtrzymujących życie w biosferze słuchacze zajęć z ekologii i ochrony środowiska Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie wejherowskiego klubu Ligi Ochrony Przyrody przy WUTW, dnia 9 maja 2017 r. wzięli udział w warsztatach terenowych w zakresie poznania różnorodności gatunków i odmian roślin krajowych i egzotycznych w kompozycjach ogrodowych (Ogrody Tematyczne „HORTULUS” i Ogrody HORTULUS SPECTABILIS) oraz różnych form ochrony przyrody w okolicach Słowińskiego Parku Narodowego i Wicka.

Podczas przejazdu do Dobrzycy, gdzie usytuowane są Ogrody Hortulus mieliśmy okazję przeżyć wszystkie pory roku, co stanowiło dodatkową atrakcję i w zasadzie było jak gdyby potwierdzeniem właśnie różnorodności natury. Tak więc pomimo trwającej wiosny wystąpiły tak obfite opady śniegu jak zimą, burza z błyskawicami i piorunami jak latem, jesienne opady deszczu i porywisty wiatr a po nich nastąpiło łagodne ciepło wiosenne rozświetlane gorącymi promieniami słonecznymi. W tych warunkach zwiedzanie ogrodów stało się jeszcze bardziej atrakcyjne, gdyż przepięknie kwitnące, różnobarwnie kwiaty w poszczególnych ogrodach przebijać się musiały przez białą pierzynkę śniegu. Uczestnicy mieli możliwość poznania bogactwa roślin ogrodowych oraz podziwiania pięknych widoków po wspinaczce na wieżę widokową, z której panoramicznego tarasu mogliśmy podziwiać największy na świecie labirynt grabowy. Panie przewodniczki zapoznały nas z różnymi sposobami i formami uprawy roślin ozdobnych i wskazywały na zależności między poszczególnymi roślinami w utrzymaniu równowagi biologicznej w przyrodzie.

W drodze powrotnej do Wejherowa mieliśmy możliwość obserwacji różnych form ochrony przyrody na Pomorzu, takich jak: leśno-torfowiskowy rezerwat przyrody „Górkowski Las” na obszarze pradoliny Łeby z borem bagiennym i zespołem leśnych torfowisk, który jest zarazem obszarem „Natura 2000”, czy rezerwat florystyczny „Nowe Wicko” z sukcesją roślin na zrośniętym jeziorze. Szczegóły tych obszarów zostały wcześniej dokładnie rozpracowane na zajęciach warsztatowych z ekologii.

Przejazd przez Obszary Chronionego Krajobrazu, obszary „Natura 2000” - Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby czy Pradoliny Łeby- Redy lub Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu, umożliwił nam obserwację rozległego, zróżnicowanego rzeźbą terenu, który stwarza doskonałe warunki dla zachowania cennych gatunków roślin i zwierząt jako skarbów Pomorza.

W ostatnim etapie, podczas przejazdu przez „Lasy Lęborskie” stanowiące Obszar Chronionego Krajobrazu, Natura 2000 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków „OSO” dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji, między innymi, że można tu spotkać aż 8 gatunków ptaków wymienionych w I zał. dyrektywy ptasiej oraz 2 umieszczone w czerwonej księdze gatunków.

Korzystając z okazji składamy serdeczne podziękowanie Zarządowi Okręgu LOP w Gdańsku i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za wsparcie finansowe na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji terenowej „Bogactwo i ochrona przyrody na Pomorzu” dla słuchaczy Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

         

                                                  Tekst: W. Rocławska i J. Czeczótka Zdjęcia: J. Czeczótka

Galeria:

DSCF6409 DSCF6421 DSCF6432 DSCF6436 DSCF6438 DSCF6447 DSCF6462 DSCF6470 DSCF6487 DSCF6491 DSCF6490 DSCF6496 DSCF6498 DSCF6503Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  

WFOSiGW wersja kolor-01            

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b