Obserwator Wybrzeża Europy 2017

DSC 0461 nowe
Chociaż akcja ekologiczna Obserwator Wybrzeża Europy już nie istnieje, w Oddziale Gimnazjalnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie na stałe wpisała się jako wydarzenie promujące działania proekologiczne podejmowane przez tę placówkę.

 

Akcja ekologiczna Obserwator Wybrzeża Europy odbyła się już po raz jedenasty. W tym roku wiodącym tematem była biologia drzew i krzewów oraz roślin inwazyjnych. Na początku uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi gatunkami roślin inwazyjnych i ich biologią. Szczególny akcent położono na wskazanie mechanizmów, za pomocą których rośliny inwazyjne szybko opanowują nowe tereny i dlaczego ich obecność negatywnie wpływa na środowisko przyrodnicze.

Kolejnym krokiem było poznanie składu florystycznego nadmorskiego boru bażynowego. Następnie uczniowie poznawali pospolite gatunki drzew i krzewów z uwzględnieniem najważniejszych cech charakterystycznych dla poszczególnych gatunków. Młodzież została wyposażona w specjalnie przygotowane karty pracy, gdzie mogła rozwiązywać zadania, posiłkując się przekazem teoretycznym przygotowanym przez prowadzącego zajęcia – Pana Dawida Kaczmarka.

Podsumowaniem podjętych działań był konkurs wiedzy przyrodniczej. Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy i każda z nich odpowiadała na zadawane pytania. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni upominkami książkowymi ufundowanymi przez Urząd Gminy Wejherowo.

 

Galeria:

DSC 0488 nowe DSC 0491 nowe DSC 0494 nowe DSC 0497 nowe

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b