Spotkanie Zarządu Okręgu LOP w Gdańsku z działaczami terenowymi LOP

20180118 130035 nowe
Dnia 18 stycznia 2018 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku odbyło się Spotkanie Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku z udziałem członków Zarządu Oddziałów LOP z terenu województwa pomorskiego.

 

Spotkanie to było wyjątkowe z racji Jubileuszu 90-lecia Ligi Ochrony Przyrody, które obchodziliśmy 9 stycznia. Prezes Zarządu Okręgu Pan Jerzy Krefft serdecznie przywitał wszystkich zebranych oraz złożył noworoczne życzenia. Miłą niespodzianką był tort z logiem Naszej Organizacji przygotowany przez Panią Teresę Preis, Skarbnika Zarządu Okręgu LOP w Gdańsku.

Ważnym punktem programu spotkania było przedstawienie przez pracownika biura Zarządu Okręgu Panią Marzenę Zakonek planu pracy na 2018 rok. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać i zobaczyć prezentację poświęconą licznym inicjatywom i planowanym działaniom, które chcielibyśmy zrealizować w obecnym roku.

Kolejnym punktem programu spotkania było podjęcie ważnego tematu dotyczącego problemów ochrony Puszczy Białowieskiej i związana z tym dyskusja. Jako pierwszy w tej sprawie głos zabrał Pan Mecenas Marcin Kozłowski, radca prawny z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, który przedstawił nam zasadność merytoryczną działań w Puszczy Białowieskiej w świetle prawa obowiązującego w Polsce. Każdy z uczestników spotkania mógł wyrazić i podzielić się opinią na ten temat. Większość głosów przychyliła się do wniosku o poszerzeniu granic Białowieskiego Parku Narodowego bez obejmowania ochroną całej Puszczy w formie Parku Narodowego.

Pozostałe tematy poruszane na zebraniu dotyczyły przygotowań do oficjalnej uroczystości Jubileuszu 90-lecia LOP, która odbędzie się na przełomie września i października oraz planowane prace remontowe w biurze Zarządu Okręgu LOP w Gdańsku.

Na zakończenie Prezes Zarządu Okręgu LOP w Gdańsku podziękował wszystkim uczestnikom za obecność i zabranie głosu w poruszanych wcześniej, ważnych kwestiach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom oraz sympatykom LOP za zaangażowanie i pomoc w działaniach realizowanych przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku.

 

Galeria:

20180118 130413 nowe 20180118 131511 nowe 20180118 131649 nowe 20180118 131500 nowe 20180118 131605 nowe 20180118 141731 nowe

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b